Förmån som sparar många kulor
 
EFTER 2008 ebbar schablonbeskattningen ut och därefter är det en sak som gäller: förmånsbeskattning på marknadsvärdet.
De nya reglerna har en del media att kalla besparingen för försvinnande liten och i samma andetag döma ut hemdatorerbjudanden via arbetsgivaren.
Det har varit samma visa varje gång reglerna har justerats – och även denna gång visade det sig vara en väldigt förhastad slutsats.
   Nya regler, javisst. Men fortfarande ett ekonomiskt och trygghetsmässigt övertag – alla dagar i veckan är Kompetens-PC via arbetsgivaren billigare men framför allt förmånligare och tryggare än ett köp
 
  i handeln. Självklart så får man även fortsättningsvis
inte som arbetsgivare hävda att den anställde utbildar sig i hemmet och därigenom sponsra att PC-paket.

Men, beroende på hur arbetsgivare väljer att fördela hyran för Kompetens-PC, så blir det jämfört med ett kontantköp i en besparing på upp till 3 000 kronor
för ett datorpaket värt 15 000 kronor. Jämfört med avbetalningsköp hamnar besparingen upp till 5 000 kronor för samma paket. Inga småslantar direkt.
Snarare en konkurrenskraftig anställningsförmån.
En annan fördel med Kompetens-PC är att konceptet utvecklar och tar det förmånliga upplägget med
 
  bruttolöneavdrag ett steg vidare.
 
   Den nya förmånsbeskattningen tillåter även fortsättningsvis bruttolöneavdrag och möjligheten för kommuner och landsting att räkna av momsen på hela datorpaketet är oförändrad. Här nedan ett räkneexempel på några ekonomiska fördelar med Kompetens-PC. Det kan enklast liknas med konceptet personalbil, där arbetsgivaren hjälper
den anställde med en bil till förmånlig lösning och villkor. LAN Assistans kan även erbjuda modeller med nettolöneavdrag för intresserade arbetsgivare.
     


HYRA

Hyran är priset för hårdvaran gånger en omräkningsfaktor med ränta, försäkringar, m.m.
Den ligger till grund för marknadsvärderingen enligt
skatteverkets beslut feb 2008. Hyran medför inget köptvång av ett paket och efter periodens slut så väljer de anställda om de vill lämna tillbaka sitt paket för att kanske teckna ett nytt, eller köpa
loss det.ADMINAVGIFT
Den administrativa kostnad arbetsgivaren har för
att erbjuda sina anställda Kompetens-PC med
alla tjänster. I avgiften ingår tjänsten NOLLADMIN™ där LAN Assistans tar hand om all administration och förvaltning under avtalsperioden, samt de försäkringar m.m. som förenklar och skyddar arbetsgivaren. De anställda täcker kostnaden för administrationen för arbetsgivaren med bruttolöneavdrag. Precis som med en personalbil.BRUTTOLÖNEAVDRAG OCH
FÖRMÅNSBESKATTNING

Bruttolöneavdraget finns kvar och från och med 2009 ersätts den fördyrande schablonbeskattningen med en rak och rättvis förmånsbeskattning där datorpaketet beskattas rättvist på marknadsvärdet. Observera att bruttolöneavdraget och förmånsbeskattning är separerade och att de anställda fortfarande betalar datorpaketet Via bruttolöneavdrag. En annan fördel är att hela förmånsbeloppet, till skillnad från tidigare, är pensions- och sjuklönegrundande för de anställda.
 
 
 

Copyright © 1998-2013 LAN Assistans AB