Ovärderlig kompetens
 
Oavsett vilken verksamhet det handlar om, oavsett bransch, så slukar brist på kunskap kraft och kostar pengar. Mycket pengar. Det är rent ut sagt svindyrt att ha okunniga medarbetare. Som välkänd kompetensleverantör inom IT-infrastruktur
ska vi inom alla områden erbjuda tjänster och lösningar för att effektivisera våra kunders verksamhet och sänka IT-relaterade kostnader för kunden. För att understryka det ytterligare har vi döpt om hela vårt koncept till Kompetens-PC – ett erbjudande med stora kostnadsbesparingar kopplat till kompetens hos medarbetarna. Det är självklart för oss som helhetsleverantör inom IT att ge våra
kunder chansen att satsa på datorer till sina anställda då just kompetensutveckling ger sänkta IT-kostnader. Föregångare är förstås våra stora framgångar med hem-pc och förmåns-pc.

Sedan 1998 har drygt två miljoner datorpaket via arbetsgivaren packats upp i svenska hem, men det är först nu konceptet har fått sitt bäst passande namn. Kompetens ligger helt rätt i tiden. Möjligheten till personlig utveckling via jobbet gör att dina anställda mår bra och känner sig uppskattade, vilket förstås gör att de också känner ett större engagemang och motivation i det dagliga jobbet. Det gör
även arbetsplatsen attraktiv för nya medarbetare och blir en stor fördel i den hårda rekryteringskonkurrensen. Inte minst i en eventuell lågkonjunktur. Värdet av kompetens är helt enkelt ovärderligt för en arbetsgivare som vill vara konkurrenskraftig, eftersom effektivitet och kostnadsbesparing är ett måste i alla organisationer. I det här magasinet träffar du några av alla våra kunder som upptäckt värdet av den kompetens de anställda skaffar sig hemma tack vare
en dator via jobbet. IT-kompetens är en färskvara och uppdateras naturligt med en dator hemmavid. Att Kompetens-PC dessutom fortfarande är ekonomiskt överlägset ett datorköp i handeln, är förstås något vi också tycker är värt att berätta.

   Richard Claesson

Ansvarig LAN Assistans
Kompetens-PC-verksamhet
   
 
Kompetens är nummer ett
 
Besparingen i kronor och ören är fortfarande stora. Men de nya reglerna för dator via
jobbet lyfter också fram en annan ovärderlig förmån – de anställdas kompetens-
utveckling. Kompetens-PC har kommit för att stanna.
 
Pengar i all ära men det finns annat än lönen som motiverar och inspirerar på jobbet. Inte minst möjligheten till personlig utveckling. Känslan av att göra framsteg och behärska nya arbetsuppgifter ger en skön kick och självkänsla. Den positiva känslan smittar sedan gärna av sig på omgivningen och bygger ett levande engagemang på arbetsplatsen.
   Kompetensutveckling är helt enkelt ren magi för en arbetsgivare.
   – I alla år har vi haft personalens kompetens som ett av de främsta argumenten i våra kundkontakter. Därför känns det bra att ta det ett steg vidare och äntligen döpa hela vårt koncept efter vad förmånen egentligen handlar om – Kompetens-PC, säger Richard Claesson, ansvarig för Kompetens-PC på LAN Assistans.
   Även när det gäller kompetens går stora vinster att räkna hem i gratisutbildningen arbetsgivaren får med medarbetarnas datorvana. Men framför allt handlar
kompetensutveckling om ovärderliga, mjuka värden.
   – God personalvård ger så otroligt mycket och gör att arbetsgivarens attraktionskraft ökar på arbetsmarknaden. Idag kan det till exempel vara avgörande i den tuffa rekryteringskonkurrensen.
  IT-kompetens är dessutom en färskvara. Nya programpaket som Microsoft Office 2007, helt nya operativsystem som Vista och annat uppdateras i snabb takt och företagen måste hänga med, säger Richard Claesson.

Kompetens-PC blev verklighet vid årsskiftet 07/08 då nya regler för hemdatorer via arbetsgivaren presenterades. Från och med 2009 ska hemdatorerna enbart förmånsbeskattas på marknadsvärdet och renodlas därmed till en förmån för medarbetaren. Den nuvarande schablonskatten försvinner då helt.
   – Beslutet var efterlängtat. Trycket från de anställda har varit hårt på arbetsplatserna i väntan på de nya reglerna, det har många arbetsgivare vittnat om. Folk är förtjusta i och har vant sig vid upplägget med det förmånliga och trygga sättet att köpa dator via arbetsgivaren och samtidigt få en snabb och engagerad personlig service, säger Richard Claesson.
   För LAN Assistans var reglerna dock ingen nyhet. Företaget var nämligen en aktör ifrån branschen som Skatteverket samrådde med inför beslutet.

  – Med alla fakta och detaljer runt myndighetens och
  ledande revisorers syn (bland annat Öhrlings PricewaterhouseCoopers) på hemdatorer 2008, 2009 och framåt har vi fokuserat på att utveckla vårt erbjudande medan andra nästan i panik har börja erbjuda olika nettolöneavdragslösningar som varken är ekonomiskt sunda eller kompetensutvecklande, säger Richard Claesson.
   Drygt två miljoner hem-pc-paket har packats upp i svenska hem sedan reformen 1997 och med de nya reglerna räknar experterna med att försäljningen fortsätter. Regeringens budget pekar på hela 500 000 lånedatorer i hemmen även 2009 och 2010. De ekonomiska fördelarna med att datorerna snart beskattas som en förmån är flera. Både för arbetsgivaren och de anställda. Dels blir det rättvisare än en schablonskatt, då beskattningen sker på det verkliga marknadsvärdet och totalkostnaden blir lägre för de flesta – dels blir hela förmånsbeloppet pensions- och sjuklönegrundande, till skillnad från idag.
   Summerat blir det en stor besparing jämfört med köp i handeln, inte minst sett till höga räntor, garanti och försäkringskostnaderna.
   Kompetens-PC är vad den heter. Och här för att stanna.
 
 

Copyright © 1998-2013 LAN Assistans