Siemens Sveriges utgångspunkt är att erbjudanden
om hem-pc ska vara kostnadsneutrala för företaget. Riksdagsbeslutet om förmåns-pc har fått
Siemens att tills vidare rucka på den principen.

– De kostnader vi som arbetsgivare har fått till följd av riksdagsbeslutet har vi valt att inte lägga över på personalen. Företaget tar dem, men när det blir dags för nya erbjudanden krävs nog att vi återgår till principen om kostnadsneutralitet och låter medarbetarna betala.
  Det säger Sune Karlsson, personalchef för Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY säljer, tillverkar och driftsätter ång- och gasturbiner; av företagets cirka 2 300 anställda jobbar 2 000 vid anläggningen i Finspång – resten finns runt om i världen. Siemens Industrial Turbomachinery ingår i affärsområdet Power generation och är ett systerföretag till övriga Siemensbolag i Sverige;
verksamheten, som till 98 procent är inriktad mot exportmarknaden, utvecklas mycket positivt, bland annat har personalstyrkan växt med 400 personer på fyra år.


 
 

  Siemens Sveriges verksamhet är försiktigt uttryckt teknikintensiv. Det finns någon form av IT-stöd inom i stort sett alla verksamheter. Därför var det också naturligt att erbjuda personalen hemdator. Upphandlingar av förmånspc görs gemensamt inom hela Siemens Sverige.
  – När hem-pc-reformen kom såg vi en möjlighet att göra något positivt för medarbetarna och öka kompetensen utan att dra på oss ökade kostnader. Det har varit och är fortfarande en efterfrågad förmån, säger Sune Karlsson.

DET HAR TECKNATS NÅGONSTANS
mellan 1 500 och
2 000 hem-pc-avtal på Siemens Industrial Turbomachinery AB sedan starten. Det är ungefär lika många avtal som inom övriga Siemens Sverige. Det senaste hem-pc-erbjudandet skickades ut
i höstas och precis som gången innan sköttes allting av LAN Assistans.
  – LAN Assistans har en väl fungerande logistik, vilket minimerar våra administrativa kostnader för hantering av hemdatorer. De har ett enkelt koncept, det är bara att gå in på webben och bocka för det man ska ha, säger Sune Karlsson och berättar att hemdator är en viktig del av företagets förmånsportal.
 

    – Den omfattar även friskvård, städhjälp, växling av
lön mot pension och bilar. Det gäller att ha bra förmåner, men vi måste samtidigt se till att det inte blir för dyrt. Ur arbetsgivarsynpunkt ser jag inget mervärde i att öka kostnaden för förmåns-pc.
  Sune Karlsson menar att förmåns-pc:ns framtid i mångt och mycket hänger på pc-leverantörerna.
  – Det gäller för pc-leverantörerna att ha så pass attraktiva erbjudanden att de anställda upplever det som en förmån. Jag stänger inte dörren, utan finns det intresse för detta bland medarbetarna och förmånen kan göras kostnadsneutral för oss, så är vi öppna för en fortsättning.

MIKAEL JEPPE
 
 

Copyright © 1998-2009 LAN Assistans AB