– Det har helt klart fungerat bäst med LAN Assistans; företaget har tagit på sig i stort sett allt förarbete, varit här i två dagar och visat upp datorer och utrustning och svarat på frågor. Dessutom har beställningsförfarandet via LAN Assistans webb fungerat mycket smidigt, säger Joachim Westman, it-chef för den svenska verksamheten.

STOKVIS TAPES ÄR EN AV världens ledande tillverkare av självhäftande tejplösningar till främst industrin, men också till konsumenter via detaljhandeln; företaget har produktion och säljresurser i 18 länder, bland annat i Norrköping. Där finns 80-talet medarbetare, varav hälften har F
örmåns-PC.
   – Det man har hemma har man stor nytta av i jobbet. Det har vi sett många exempel på under årens lopp, säger Joachim Westman och tar operativsystemet Windows XP som exempel.

 
     – De stora jobbvinsterna med xp föll inte ut förrän
alla hade systemet i sina hemdatorer. Det blir nog
samma sak när vi så småningom går över till Vista.
Joachim Westman menar att it-kompetens-argumentet håller än i dag även om det kanske inte är lika starkt i dag som 1998. Då jobbade få av företagets medarbetare med persondatorer; annat är det nu.

– SOM JAG SER DET är F
örmåns-PC något som hela
familjen har glädje av, inte minst barnen.
   LAN Assistans är inte enbart Stokvis Tapes fF
örmåns-PC-levarntör, utan också företagets it-partner. LAN Assistans är helhetsleverantör oavsett om det handlar om hård- och mjukvara eller så kallade hustekniker och konsulter.

MIKAEL JEPPE
   
 
 

Copyright © 1998-2013 LAN Assistans