FÖRMÅNS-PC ÄR FRÄMST en uppskattad förmån men självklart är det också bra för IT-mognaden att ha en egen dator i hemmet. Det man lär sig hemma kan man ha nytta av på jobbet och tvärtom, säger Agneeta Anderson, inköpschef hos Bilprovningen med cirka 2 000 medarbetare och 180 besiktningsstationer runt om i landet.
  – De flesta av våra medarbetare på fältet har ingen
egen dator på jobbet utan delar med sina kollegor.
Bilprovningen avslutade sin tredje omgång i höstas. 460 medarbetare komponerade högst personliga datorpaket utifrån en handfull grundförslag med både stationära och bärbara datorer och tillhörande utrustning.
Varje anställd bestämde själv grafikkort, minne
med mera.
  – De allra flesta valde lite mer avancerade datorer,
säger Agneeta Anderson och berättar att Office hanterat allt mycket professionellt.
Samarbetet har fungerat utmärkt ända från de

 
 

administrativa delarna med anbudsgivning, avtalstecknande och information till medarbetarna, till det praktiska med presale-funktion, beställning på webb, leveranser över hela landet och därefter support och annat efterarbete.
  – Jag har tidigare erfarenheter av hem-pc. Då har försenade leveranser och bristfälliga försäkringsrutiner satt den egna organisationen på hårda prov, men den här gången har allting gått väldigt bra.
 
FRÅN ATT TIDIGARE ha varit en kostnadsneutral förmån för Bilprovningen ska man nu betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.
– Den kostnaden har vi valt att stå för, säger Agneeta Anderson och berättar att det kan bli aktuellt med en ny förmåns-pc-upphandling om tre år.

MIKAEL JEPPE

   
 
 

Copyright © 1998-2013 LAN Assistans AB